YARDIMCI ÜRETİM İŞÇİLİĞİ

  Detaylı ve geniș personel bașvuru havuzuyla Dil-ka group, firmanızın ihtiyacı olan vasıflardaki uygun mavi yakalı kișileri bulur ve onları uygun pozisyonlara önerir, bordrolandırılması ve yöneltilmesi hizmetini sağlar.

Hizmet verdiğimiz sektörde; firmalar, kurum ve kurulușlar için en kalifiye elemanları bulmayı bir görev bilmiș ve bu alanda ișimizi en iyi șekilde yapabilmenin gayreti içindeyiz. Amacımız, ișin sürekliliği ve müșteri memnuniyetidir. Temin ettiğimiz personelin iș konusunda gösterdikleri özen, çalıșma performansları ve iș sadakatleri tarafımızca sürekli incelenmekte olup, bu izlemedeki temel amacımız personel teminde bulunduğumuz firmaların memnuniyetini sağlamaktır.

  • Bașarılı ve nitelikli çalışanların temininde tüm sorumluluk üstlenilmektedir.
  • Geniș personel bașvuru havuzu kullanılarak dilediğiniz görev için en doğru çalıșan tespit edilir.
  • Zamandan tasarruf etmeniz sağlanırken iș yükünüz de hafifletilir.