ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ

  5188 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği esaslarına göre çalıșıyoruz. Kurumunuzun proje danıșmanlığıyla birlikte risk analizleri doğrultusunda koruma ve güvenlik planlarını hazırıyoruz.

 • Tüm çalıșanlarımızın ,Özel güvenlik mali sorumluluk sigortalarını yapıyoruz.
 • İlgili kanun gereği tutulması gereken tüm resmi kayıtları tutuyoruz.
 • Özel Güvenlik Eğitim Kurumumuzda Periyodik olarak Tüm personellerimize kișisel gelișim kursları veriyor, her dönem sonunda eğitim alan personellerin raporlarını tarafınıza sunuyoruz.
 • Genel Kolluk tecrübesi bulunan eğitimcilerimizle düzenli aralıklarla yerinde hizmet içi eğitimleri veriyoruz.
 • 7 gün 24 saat özel güvenlik denetim personellerimizle görev bașındaki personellerimizin denetimini yapıyor, her dönem sonunda denetim raporlarını tarafınıza sunuyoruz.
 • Kanunda ve yönetmeliklerde değișen maddeleri, özel güvenlik görevlilerimizin yeni hak ve sorumluluklarını, dikkat etmesi gereken hususları, kendilerine aynı gün içinde tebliğ ediyoruz.
 • Hizmet verdiğimiz tüm projelerde, projeyi sahipleniyoruz,alt yüklenici olarak hareket etmiyoruz.Güvenlik personelimizin tesisin aynası, vitrini olduğu anlayıșı ile hareket ediyoruz ve personelimizin bu konuda hassas davranmasına özen gösteriyoruz.
 • Yılda 365 gün, günde 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet sunuyoruz.
 • Projede görev yapan personelimizden kaynaklanan tüm sorunların çözülmesi için gerekli önemleri alıyoruz ve gerekirse olușan zararı karșılıyoruz.
 • Disiplinden taviz vermiyoruz. Șirket olarak tüm yeniliklere açığız ve sürekli yenilik ve değișim içerisinde olmayı kabulleniyoruz.
 • Șirket olarak vizyonumuza uygun tüm öneri ve eleștirileri ödül kabul ediyoruz ve hemen gerekli önlemleri alıyoruz.
 • Küçük iyileștirmeler yerine köklü çözümler hedefler,üreterek taahhütlerimizi aksatmadan yerine getiriyoruz.